Chongjaenim Kim Jeong Ho 10 Dan.


President Kim Jeong Ho är grundaren av World Haidong Gumdo Federation och Haidong Gumdo. Han har grundat 500 skolor i Korea och 1000 Skolor i 50 länder med ca 1 miljon utövare. World Haidong Gumdo Federation är en av de största Martial Arts organisationerna i Världen.

 • 1961 Började att träna Traditionell Koreansk Svärdskonst.
 • 1982 Grundade den första Haidong Gumdo Skolan i Korea.
 • 1983 Grundade Korea Haidong Gumdo Association i Seoul.
 • 1996 Grundade World Haidong Gumdo Associaton.
 • 2000 Första Nationella Mästerskapet hålls i Kwangwon, Korea.
 • 2002 Första VM:et hålls i Kwangwon, Korea.
 • 2002 Grundar Haidong Gumdo Center ( HQ Dojang) i Gwang-Ju.
 • 2004 Andra VM:et hålls i Kwanwon, Korea.
 • 2005 Börjar bygga Moodowon ( Stor tränings park, klar 2012)
 • 2006 Tredje VM:et hålls i Kwanwon, Korea.
 • 2008 Fjärde VM.et hålls i Kwanwon, Korea.
 • 2010 Femte VM:et Hålls i Kwanwon, Korea.
 • 2012 Sjätte VM:et hålls i Kwanwon, Korea
 • 2013 Första Mulimpia hålls i Kwanwon, Korea
 • 2015 andra Mulimpia hålls i Kwanwon, Korea

European Haidong Gumdo Association Head Master
Han Sang-Hyun 7 Dan.


Grandmaster Han Sang Hyun är den person som har spridit Haidong Gumdo i Europa. Han sitter som ordförande och Head Master för EHGA. Idag så finns det 17 Nationella förbund med 250 skolor i Europa tack vare honom och Master Chul Kyung Lee.

 • 1997 Grundar Spanska, Tyska och Franska Associationerna.
 • 2000 Började sprida Haidong Gumdo i Europa på allvar.
 • 2000 Grundar Europian Haidong Gumdo Association.
 • 2000 Grundar Portugal Haidong Gumdo Association.
 • 2001 Grundar Swedish Haidong Gumdo Association.
 • 2001 Grundar Ireland, Nederländerna och UK Haidong Gumdo Associationerna.
 • 2004 Uppvisning på Bercy i Paris som sänds på Eurosport.
 • 2004 Grundar Swiss Haidong Gumdo Association.
 • 2005 Grundar Italy Haidong Gumdo Association.
 • 2006 Grundar Österike Haidong Gumdo Association.
 • 2006 2:a Uppvisning på Bercy I Paris som sänds på Eurosport.
 • 2006 Grundar Finland Haidong Gumdo Association.
 • 2007 Grundar Belgium Haidong Gumdo Association.
 • 2007 Leder den Första europeiska Domarutbildningen i Barcelona Spanien.
 • 2007 Arrangarer med Swiss Head Master Mayer det första Europeiska Mästerskapen i Waldmannhalle i Baar, Schweiz.

Teknisk Ansvarig i Europa Master Chul Kyung Lee 5 Dan.

Master Lee är ansvarig för den tekniska biten i Europa. Detta innebär att han reser runt till associationerna och håller seminarier, samt att han tittar att alla Mästare, Instruktörer och elever håller högsta standard vad det gäller teknik i Haidong Gumdo.