Haidong Gumdo – En dynamisk kampsport för alla!

Haidong gumdo är en kampsport – eller kampart – som har funnits i Sverige sedan 2001 och finns på flertal orter i Sverige. Träningen grundar sig i en varierad blandning av svärdsträning, så som mönster, sparring, hugg mot mål (bambu, papper, levande ljus). Utöver svärdtekniker läggs även mycket vikt på att utveckla personlig styrka, disciplin, smidighet och balans på ett hälsosamt sätt.

Svenska Haidong Gumdo Association är den förening under vilken alla officiellt anslutna Haidong Gumdo-klubbar i Sverige samlas under och annordnar både nationella och internationella träningsläger. Föreningen har även som uppgift att stötta sina klubbar i deras verksamhet och att utveckla träningens och säkerställa att de följer internationella riktlinjerna för Haidong Gumdo. 

Svenska Haidong Gumdo Associationen är en del av