Haidong Gumdo är en koreansk svärdskonst som grundar sig i riktig stridsteknik och utgör ett kampsystem för mental, fysisk och andlig utveckling. Utövaren lär sig mönster, sparring, meditation (både sittande och i rörelse) samt skarpa hugg mot bamburör, rismattor och halmkärvar. Till skillnad från Kendo och dess koreanska motsvarighet Kumdo, fokuserar inte Haidong Gumdo på tävlingsraffinerad tvekamp, utan mer på en riktig stridskonst. Med dess styrka, komplexitet och elegans utgör Haidong Gumdo en stil som kan utövas under hela livet.

Haidong Gumdo kan sägas ha sitt ursprung i Goguryeo militära system (Muye Dobo) där soldaterna tros ha kallats Moosa. Namnet Haidong Gumdo myntades först 1982 och grundarna av arten heter Kim Jeong-Ho och Na Han-Il. Dessa två tränade först andra svärdsarter: framför allt Kichunmoon under Bak Daeyang och Simgeomdo under Kim Changsik.

1982 grundade Grand Master Kim Jeong-Ho den första skolan av Haidong Gumdo i Ahn Yang City. Därefter har han grundat det första världsförbundet, World Haidong Gumdo Federation, som är det största förbundet av Haidong Gumdo och det som anses vara originalet. Idag har förbundet ca 1 miljon utövare i 50 länder och Haidong Gumdo är den snabbaste växande svärdsarten i Världen.