Svenska Haidong Gumdo Associationens struktur

Head Master: Robin Pettersson
Vice Head Master: Jonny Edvinsson
Teknisk Ansvarig: Björn Johansson