Svenska Haidong Gumdo Associationens struktur

Head Master: Robin Gelius
Vice Head Master: Jonny Edvinsson
Teknisk Ansvarig: Björn Johansson